Deelwonen, tinyhouses, zeecontainers? Hoe gaan we duurzaam wonen in de toekomst?

Da’s nou
nieuws

“We zullen niet ineens in een omgedraaide kokosnoot gaan wonen, maar je ziet nu al dat het traditionele huis niet meer de heilige graal is, ook niet als investering voor later.”

Duurzaamheid wordt ook wat wonen betreft een steeds belangrijker thema. Dat er al veel veranderd is merken ze ook bij Nouwen Makelaardij maar wat gaat de toekomst brengen?

Een snelle ontwikkeling in duurzaamheidseisen

Jelmer Balm, directeur van Nouwen Makelaardij, heeft de afgelopen jaren een snelle ontwikkeling gezien. “Vroeg de gemiddelde klant vijf jaar geleden nog hoe oud de CV-ketel was, de eerste vraag is nu wat het energielabel van een woning is. Duurzaamheid is niet meer iets voor een selecte groep mensen. Wij laten ons regelmatig bijscholen op het gebied van isolatie, warmtepompen en bijvoorbeeld zonnepanelen en nemen daarin een adviserende rol op ons. Mensen vertrekken uit oudere, slecht geïsoleerde woningen om duurzamer te gaan wonen, de hoge energieprijzen spelen natuurlijk mee maar ik voorzie over een tijd een overschot aan woningen die niet meer aan deze eisen voldoen, dat zal de prijs ook drukken.”

Is voor duurzaam wonen ook een mentaliteitsomslag nodig van mensen zelf?

“Zeker. Denk aan de betegelde tuinen, hele wijken zijn van steen. Dat geeft hittestress en wateroverlast, daar zullen we echt zelf iets aan moeten doen. Circulair bouwen, het recyclen van bouwmaterialen, zou nog veel meer toegepast moeten worden en er moet ook aandacht zijn voor de materialen waarmee de huizen geïsoleerd worden. Van PUR krijgen veel mensen bijvoorbeeld gezondheidsklachten en het productieproces is ook heel vervuilend. Alternatieven als vlas of schapenwol zijn wel meer in opkomst.”

Hoe denk je dat we over pakweg 40 jaar wonen?

“We zullen niet ineens in een omgedraaide kokosnoot gaan wonen, maar je ziet nu al dat het traditionele huis niet meer de heilige graal is, ook niet als investering voor later. Mensen wonen al in zeecontainers, misschien gaan we ‘deelwonen’, het tinyhouse is in opkomst. We gaan anders denken over ruimte, bezit en vrijheid. Er zal misschien wel hoofdschuddend teruggekeken worden op de tijd waarin we één huis bouwden op een perceel van 2000 m2. Kleiner wonen biedt ook voordelen: meer tijd, minder financiële druk. Duurzame technieken zullen in elk geval beter geïntegreerd en gebruiksvriendelijker worden. De makelaar zal meer een procesbegeleider worden in de hele keten. Wij staan in elk geval klaar om op die trein te springen!”