Dag van de Privacy: dit doen wij eraan.

Da’s nou
nieuws

“Zo gaan wij op een veilige manier om met jouw persoonsgegevens.”

In 2007 riep de Raad van Europa met steun van de Europese Commissie de jaarlijkse Europese Dag van de Privacy in, die jaarlijks plaatsvindt op 28 januari. Het doel van deze dag is om Europese burgers beter te informeren over hun rechten betreffende het gebruik van hun persoonsgegevens door overheden, bedrijven en andere organisaties.

Privacy en de makelaar

Bij het verwerken van persoonsgegevens heb je te maken met privacy. Hierbij gaat het om alle informatie over een persoon, dus ook indirecte gegevens. Voor ons is het dan ook vanzelfsprekend om hiermee zorgvuldig om te gaan.

Ook NVM-kantoren zoals wij hebben te maken met persoonsgegevens, je kan hierbij denken aan contactgegevens of financiële gegevens, maar ook aan gegevens over huizen. De AVG (algemene verordening gegevensbescherming) stelt regels op het gebied van persoonsgegevens en wij volgen deze via het handboek van NVM.

De Wwft-check

Als makelaar zijn wij op grond van de Wwft verplicht om een ‘cliëntenonderzoek’ te verrichten. Hierbij is het verplicht om de klant (cliënt) te identificeren en zijn of haar identiteit te verifiëren. Verder bestaat dit cliëntenonderzoek uit het verrichten van een gedegen onderzoek naar het risicoprofiel van de klant. Dit onderzoek moet bijdragen aan het herkennen en beheersen van risico’s die bepaalde cliënten of bepaalde soorten dienstverlening met zich meebrengen.

Elke cliënt heeft een bepaald risicoprofiel in het kader van witwassen en het financieren van terrorisme. Dit risico loopt van (zeer) laag naar (zeer) hoog tot onacceptabel. Wij als makelaar vormen weer een oordeel over dit cliëntenonderzoek. Zo zorgen we er onder andere voor dat persoonsgegevens niet op een verkeerde manier gebruikt kunnen worden.

Vidua

Het cliëntenonderzoek is dus een belangrijk onderdeel van het verkoop-, aankoop- of taxatieproces. Om op een veilige en gemakkelijke manier te kunnen voldoen aan deze verplichting, maken wij gebruik van Vidua. Als een klant zich identificeert met Vidua, hoeven wij alleen nog maar in ons systeem te kijken of het groene vinkje zichtbaar is. Is dit het geval? Dan hebben we samen met de klant voldaan aan de identificatie en verificatie en het op veilige wijze vastleggen van deze gegevens.