Actievoorwaarden winacties

Winactie

Bij Nouwen Makelaardij organiseren we soms een winactie. Dit kan een actie zijn op onze website, sociale media kanalen of in onze nieuwsbrief. Op onze winacties zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • Deelname aan winacties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je een e-mail hebt gestuurd met de gevraagde gegevens, een inschrijfformulier hebt ingevuld of de gevraagde actie hebt uitgevoerd, afhankelijk van de soort winactie. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.
 • Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.
 • Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.
 • De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie.
 • Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar. Jongere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 • De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 • Uiterlijk vijf werkdagen nadat de actie is gesloten, worden winnaars persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres of sociale media account waarmee aan de actie is deelgenomen.
 • Nouwen Makelaardij kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 • Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 • Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 • De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door Nouwen Makelaardij en worden niet verstrekt aan derden.
 • In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Nouwen Makelaardij.
 • Nouwen Makelaardij handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
 • Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 • Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 • Voor vragen en/of klachten kun je contact opnemen met Nouwen Makelaardij per mail aan info@nouwen.nl. Je ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie.
 • De winacties van Nouwen Makelaardij zijn op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook of Instagram.